הצעת מחיר

From:

רבוצקי 23 ג
רעננה
4322012

הצעת מחיר Number 220020
הצעת מחיר Date 07/04/2022
Valid Until 07/05/2022
לתשלום 5,850.00 ₪
To:
סלטי שמיר 2006 בע"מ

אמנון גרוס
050-5200960

כמות מוצר מחירסה"כ
1 5,000.00 ₪5,000.00 ₪
סה"כ 5,000.00 ₪
מע"מ 850.00 ₪
לתשלום 5,850.00 ₪