הצעת מחיר

מאת

רבוצקי 23 ג
רעננה
4322012

מספר הצעה 220017
תאריך הצעה 04/04/2022
בתוקף עד 04/05/2022
לתשלום 76,050.00 €
לכבוד:
ליאור סיני - חברת פרמנטק

0525834941

כמות מוצר מחירסה"כ
1 צנטריפוגה תוצרת ALFA LAVAL

צנטריפוגה, עם פריקה עצמית אוטומטית, מתאימה ליין או לבירה, להפרדת משקעים.
תוצרת: ALFA LAVAL
כמות 15020 ליטר לשעה.
המכונה חדשה לא הייתה בשימוש כולל כל האביזרים והברזים , המכונה מורכבת על בסיס וכוללת לוח בקרה .

65,000.00 €65,000.00 €
סה"כ 65,000.00 €
מע"מ 11,050.00 €
לתשלום 76,050.00 €