הצעת מחיר

From:

רבוצקי 23 ג
רעננה
4322012

הצעת מחיר Number QUO-2201220007
הצעת מחיר Date 29/03/2022
Valid Until 28/04/2022
לתשלום 6,142.50 ₪
To:
שאדי גאנם - חברת תוסף

מייל: [email protected]
נייד 054-2664484

כמות מוצר מחירסה"כ
1 4200 - מיכל נירוסטה 35 ליטר
750.00 ₪750.00 ₪
1 3074 - מיכל קונוס 650 ליטר 4,500.00 ₪4,500.00 ₪
סה"כ 5,250.00 ₪
מע"מ 892.50 ₪
לתשלום 6,142.50 ₪