הצעת מחיר

From:

רבוצקי 23 ג
רעננה
4322012

הצעת מחיר Number QUO-2201220006
הצעת מחיר Date 28/03/2022
Valid Until 27/04/2022
לתשלום 17,550.00 ₪
To:
מקו בע"מ
כמות מוצר מחירסה"כ
1 5007 - מיכל נירוסטה כ 240 ליטר, עם מכסה כנף במיכל מותקן בוחש וגוף חימום 15,000.00 ₪15,000.00 ₪
סה"כ 15,000.00 ₪
מע"מ 2,550.00 ₪
לתשלום 17,550.00 ₪