Meco Ltd

איכות סביבה

מערכות אידוי שפכים

מאיידים תוצרת INTRO מאייד אטמוספרי מערכות BIO / ECO ROCK ביו-פילטר מאיידים תוצרת INTRO מאיידים העובדים בשיטת דחיסת אדים ללא צורך בקיטור בחשמל בלבד, מתאימים לאמולסיות, מפעלי קוסמטיקה, טיפול במתכות, צביעה, מפעלי מזון כימיה, מפעלי יצור רכבים או מפעלי מתכם ועוד.המים היוצאים מהמאייד הם ברמה גבוה וניתנים לשימוש חוזר עלות התפעול נמוכה וההפעלה אוטומטית לחלוטין המאייד …

מערכות אידוי שפכים Read More »